Descrierea Proiectului

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) derulează, începând cu data de 18.12.2012, proiectul „Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti - Centrul de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse şi Procese Inovative” / CAMPUS, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 425/1/18-12-2012, încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice” (POSCCE).

Valoarea totală a proiectului este de 73.410.712 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 59.767.690 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 49.607.182,7 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 10.160.507,3 lei, iar valoarea neeligibilă a proiectului este de 13.643.022 lei. Proiectul se va implementa în localitatea Bucureşti pe o durată de 36 de luni.

Obiectivul proiectului CAMPUS este acela de a crea un „Centru de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse şi Procese Inovative” în vederea promovării unui mediu inteligent de control, integrare şi coordonare a grupurilor de cercetare multi- şi interdisciplinare din cadrul UPB. Prin acest obiectiv, proiectul îşi propune creşterea şi diversificarea ofertei inovative a UPB, precum şi stimularea accesului întreprinderilor la produsele activităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare ale universităţii.

Clădirea construită pentru a găzdui centrul CAMPUS va fi o construcţie modernă, ecologică şi totodată inteligentă cuprinzând mai mult de 41 de laboratoare de cercetare echipate la standarde europene, spaţii de lucru, birouri, spaţii de prezentări şi conferinţe precum şi spaţii tehnice.
Ştiri
Informare reviste de specialitate #3

Echipa proiectului CAMPUS publică rezultatele proiectului în revista Capital,…

Informare reviste de specialitate #2

Echipa proiectului CAMPUS publică rezultatele proiectului în revista Capital,…

Informare reviste de specialitate #1

Echipa proiectului CAMPUS publică rezultatele proiectului în revista Capital,…

Info-Buletin
"Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei".