Cercetare

Centrul de cercetare CAMPUS va fi un centru de cercetare de excelență universitară cât și postuniversitară (studii de licență, master, doctorat și post-doctorat), de educație permanentă și educație la distanță în domenii precum electronică, telecomunicații, automatică, tehnologia informației, electrotehnică, chimie, energetică sau mecanică.

Acesta va găzdui nu mai putin de 41 de laboratoare de cercetare-dezvoltare și inovare dotate la standarde Europene. Cercetările vizate ce acoperă direcții de mare actualitate din domeniul materialelor, produselor și proceselor inovative sunt integrate unitar, promovând astfel multi-disciplinaritatea și inter-disciplinaritatea.

Dintre preocupările de cercetare putem menționa cercetarea și dezvoltarea de noi tipuri de structuri și circuite optoelectronice, cercetarea și dezvoltarea de noi materiale și procese tehnologice, de tehnologii privind eficiența energetică, tehnologii de utilizare a hidrogenului în scopul producerii de energie, tehnici noi inovative de interacție mașină-mediu înconjurător și om-mașină, dezvoltarea de noi soluții de rețea care să deschidă calea pentru Internetul viitor, realizarea structurilor microelectronice prin depuneri pe suport flexibil organic (polimeri), a caracterizărilor la scară atomică și nanometrică a nanomaterialelor și nanostructurilor, dezvoltarea de procedee tehnologice necesare realizării de componente și circuite noi bazate pe utilizarea de noi materiale cu structură nanometrică, și așa mai departe. Pentru mai multe detalii vizitați pagina fiecărui laborator.

Colaborarea cu parteneri industriali din țară și străinatate va promova inovarea prin transferul tehnologic din mediul universitar în industrie. Rezultatele cercetării vor putea fi astfel materializate sub forma de servicii/produse și valorificate în contextul industrial actual contribuind astfel la progresul tehnologic.
 

Laboratoare de cercetare
Ştiri
Informare reviste de specialitate #3

Echipa proiectului CAMPUS publică rezultatele proiectului în revista Capital,…

Informare reviste de specialitate #2

Echipa proiectului CAMPUS publică rezultatele proiectului în revista Capital,…

Informare reviste de specialitate #1

Echipa proiectului CAMPUS publică rezultatele proiectului în revista Capital,…

Info-Buletin
"Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei".