Informare

Comunicat de presa inchidere proiect
15.12.2015
Echipa proiectului CAMPUS publică comunicatul de presă cu privire la organizarea conferinței de închidere a proiectului CAMPUS.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti anunţă organizarea conferinței de închidere a proiectului CAMPUS
Sala Senatului UPB, 18 Decembrie 2015, orele 1100

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB), cu sediul în Bucureşti, Str. Splaiul Independenţei nr. 313, Sector 6, derulează începând cu data de 18-12-2012 proiectul „Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti - Centrul de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse şi Procese Inovative” / CAMPUS, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 425/1/18-12-2012, încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice” (POSCCE).

Valoarea totală a proiectului este de 73.410.712 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 59.767.690 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 49.607.182,7 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 10.160.507,3 lei. Proiectul s-a implementat în localitatea Bucureşti pe o durată de 36 de luni.
 
În cadrul proiectului CAMPUS s-a realizat un nou centru de cercetare de excelență universitară și post-universitară, de educație permanentă și educație la distanță în domenii de mare interes precum inginerie chimică, securitate alimentară, electronică și telecomunicații, calculatoare, tehnologia informației, inginerie electrică, energetică și mecanică. Centrul de cercetare CAMPUS promovează un mediu inteligent de control, integrare și coordonare a grupurilor de cercetare multi- și inter-disciplinare din cadrul universității. Prin acest obiectiv, proiectul își propune creșterea și diversificarea ofertei inovative, precum și stimularea accesului întreprinderilor la produsele activității de cercetare, dezvoltare și inovare ale universității. Clădirea aferentă Institutului CAMPUS va îndeplini standarde înalte de calitate, atât din punct de vedere al funcționalității, arhitecturii și al materialelor folosite, cât și al tehnologiilor utilizate. Institutul va cuprinde 41 de laboratoare de cercetare inter și transdisciplinare, complet echipate, spaţii de lucru, spaţii de prezentări şi conferinţe, precum şi spaţii tehnice în care își vor desfașura activitatea doctoranzi și postdoctoranzi, cadre didactice și ceretători din universitate și din instituţiile partenere.

Desfășurat pe șapte niveluri, cu o suprafață de peste 8.600 de metri pătrați, centrul de cercetare CAMPUS dispune de o construcţie modernă, ecologică, sustenabilă şi totodată inteligentă cuprinzând nu mai puțin de 41 de laboratoare de cercetare dotate la standarde europene, spaţii de lucru, precum și spaţii de prezentări şi conferinţe.
 
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Bogdan Ionescu (membru în echipa de management şi persoană de contact)
Tel.: +4021 402 97 46, Fax: +4021 318 10 05, email: bionescu@alpha.imag.pub.ro

Pagină proiect: http://www.campus.upb.ro/.
Ştiri
Informare reviste de specialitate #3

Echipa proiectului CAMPUS publică rezultatele proiectului în revista Capital,…

Informare reviste de specialitate #2

Echipa proiectului CAMPUS publică rezultatele proiectului în revista Capital,…

Informare reviste de specialitate #1

Echipa proiectului CAMPUS publică rezultatele proiectului în revista Capital,…

Info-Buletin
"Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei".