Informare

Informare reviste de specialitate #3
14.12.2015
Echipa proiectului CAMPUS publică rezultatele proiectului în revista Capital, numărul 50 (1158) din 14 - 20 Decembrie 2015:

"Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
 
Universitatea Politehnica din Bucureşti implementează proiectul „Universitatea Politehnica din București - Centrul de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse și Procese Inovative” - CAMPUS, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 425/1/18-12-2012, încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE).
 
Valoarea totală a proiectului este de 73.410.712 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 59.767.690 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 49.607.182,7 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 10.160.507,3 lei. Proiectul se implementează în localitatea Bucureşti având o durată de 36 de luni.
 
În cadrul proiectului CAMPUS s-a realizat un nou centru de cercetare de excelență universitară și post-universitară, de educație permanentă și educație la distanță în domenii de mare interes precum inginerie chimică, securitate alimentară, electronică și telecomunicații, calculatoare, tehnologia informației, inginerie electrică, energetică și mecanică. Centrul de cercetare CAMPUS promovează un mediu inteligent de control, integrare și coordonare a grupurilor de cercetare multi- și inter-disciplinare din cadrul universității. Prin acest obiectiv, proiectul își propune creșterea și diversificarea ofertei inovative, precum și stimularea accesului întreprinderilor la produsele activității de cercetare, dezvoltare și inovare ale universității.
 
Desfășurat pe 7 niveluri, cu o suprafață de peste 8.600 de metri pătrați, centrul de cercetare CAMPUS dispune de o construcţie modernă, ecologică, sustenabilă şi totodată inteligentă cuprinzând nu mai puțin de 41 de laboratoare de cercetare dotate la standarde europene, spaţii de lucru, precum și spaţii de prezentări şi conferinţe. Dintre preocupările de cercetare vizate de acestea putem menționa cercetarea și dezvoltarea de noi tipuri de structuri și circuite optoelectronice, cercetarea și dezvoltarea de noi materiale și procese tehnologice, de tehnologii privind eficiența energetică, tehnologii de utilizare a hidrogenului în scopul producerii de energie, tehnici noi inovative de interacție mașină-mediu înconjurător și om-mașină, dezvoltarea de noi soluții de rețea care să deschidă calea pentru Internetul viitor, realizarea structurilor microelectronice prin depuneri pe suport flexibil organic (polimeri), a caracterizărilor la scară atomică și nanometrică a nanomaterialelor și nanostructurilor, dezvoltarea de procedee tehnologice necesare realizării de componente și circuite noi bazate pe utilizarea de noi materiale cu structură nanometrică. Pentru mai multe detalii vizitați pagina proiectului la http://campus.upb.ro/.
 
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Persoană de contact: Bogdan Ionescu
Membru al echipei de management
Tel. +4021 402 97 46; Fax +4021 318 10 05; E-mail: bionescu@alpha.imag.pub.ro"
Ştiri
Informare reviste de specialitate #3

Echipa proiectului CAMPUS publică rezultatele proiectului în revista Capital,…

Informare reviste de specialitate #2

Echipa proiectului CAMPUS publică rezultatele proiectului în revista Capital,…

Informare reviste de specialitate #1

Echipa proiectului CAMPUS publică rezultatele proiectului în revista Capital,…

Info-Buletin
"Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei".